Centrum voľného času slávi dvadsiatiny

titulka cvcV tomto roku si pripomína dvadsiate výročie svojho založenia Centrum voľného času. Okrúhle jubileum bolo príležitosťou k usporiadaniu spoločnej oslavy, ktorá sa uskutočnila 3. októbra v Kultúrno-osvetovom centre.
Súčasná riaditeľka Zdenka Cintulová v príhovore okrem iného
priblížila históriu CVČ a mená tých, ktorí stáli u zrodu ako aj v ďalších rokoch tohto školského zariadenia. Zaspomínala na prvého riaditeľa Mariána Samsona i na pokračovateľov Jarmilu Martinkovičovú, Lenku Kvaltínovú, Ingrid Sochorovú a Dagmar Šablovú, ktorá zastávala funkciu poverenej riaditeľky holíčskeho CVČ celé jedno desaťročie.
Štvorici bývalých vedúcich či zamestnancov CVČ odovzdal primátor ako vyjadrenie vďaky gratuláciu a kyticu kvetov.
13