Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Blahoprianie jubilantke Márii Hepalovej

titulka hepalova11. júna oslávila 90. narodeniny pani Mária Hepalová.
Pri tejto príležitosti prišiel jubilantke poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Gratulácie a vecný dar odovzdala oslávenkyni aj Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
Narodeninová oslava sa uskutočnila aj za prítomnosti jubilantkiných príbuzných. Čiperná dôchodkyňa sa s hosťami ochotne podelila o svoje zážitky, zaspomínala na časy mladosti a prezradila aj tajomstvo svojej dlhovekosti.
Pani Márii Hepalovej srdečne prajeme, aby sa ďalej sa tešila z prítomnosti svojich najbližších a aby sa vytúženej stovky dožila v zdraví a v spokojnosti.
13