Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Záverečný koncert i rozlúčka so zakladateľom ZUŠ

kzus titulka6. júna podvečer patrili priestory Kultúrno-osvetového centra predovšetkým hudbe a spevu. Konal sa tu záverečný koncert Základnej umeleckej školy.
Podujatie bolo okrem prehliadky nadania žiakov aj symbolickou rozlúčkou s Františkom Plhalom, zakladajúcim učiteľom a prvým riaditeľom vtedajšej Ľudovej školy umenia.
V rámci programu sa uskutočnilo tradičné oceňovanie najúspešnejších žiakov školského roka 2017/2018.
13