Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Jubileum posvätenia evanjelického chrámu

titulka posv18. mája uplynulo 230 rokov od posvätenia evanjelického chrámu v Holíči. Túto významnú udalosť si v poslednú májovú nedeľu pripomenuli členovia cirkevného zboru a ich hostia slávnostnými službami Božími.
Spolu so zástupcami Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku, holíčskej Rímsko-katolíckej farnosti a Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči prijali pozvanie predstavitelia mesta Holíč ako aj synovia nedávno zosnulého dlhoročného farára Pavla Proksu.
Na službách Božích slúžili s holíčskou zborovou farárkou Emíliou Talábovou dvaja rodáci z Holíča, farár Ján Čermák a farárka Anna Ďurcová. Kázňou slova Božieho poslúžil brat senior Miroslav Hvožďara z Vrboviec.
Slávnostné služby Božie obohatili členovia zborového spevokolu, zaznela báseň i krátky príbeh.
13