slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Jubileum posvätenia evanjelického chrámu

titulka posv18. mája uplynulo 230 rokov od posvätenia evanjelického chrámu v Holíči. Túto významnú udalosť si v poslednú májovú nedeľu pripomenuli členovia cirkevného zboru a ich hostia slávnostnými službami Božími.
Spolu so zástupcami Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku, holíčskej Rímsko-katolíckej farnosti a Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči prijali pozvanie predstavitelia mesta Holíč ako aj synovia nedávno zosnulého dlhoročného farára Pavla Proksu.
Na službách Božích slúžili s holíčskou zborovou farárkou Emíliou Talábovou dvaja rodáci z Holíča, farár Ján Čermák a farárka Anna Ďurcová. Kázňou slova Božieho poslúžil brat senior Miroslav Hvožďara z Vrboviec.
Slávnostné služby Božie obohatili členovia zborového spevokolu, zaznela báseň i krátky príbeh.
13