V partnerských Hložanoch na Dni Hložian

titulka hlozany2018Na pozvanie našej partnerskej obce Hložany sa v dňoch 4. až 6. mája zúčastnila 40 členná delegácia osláv Dňa Hložian v Srbsku. Primátor Zdenko Čambal, zástupcovia Mesta Holíč, našich spoločenských organizácií si spolu s domácimi hostiteľmi pripomenuli oslavami už 262 rokov od príchodu prvých Slovákov na toto územie. Program podujatia sa začal v piatok 4. mája už tradične etnovýstavou Spolku žien Slovenka, po ktorej nasledovalo slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva Hložany v Dome kultúry. Tu sa medzi hosťami Hložančanom prihovoril aj primátor Holíča, ktorý zhodnotil a zároveň poďakoval za doterajšiu spoluprácu a vyjadril presvedčenie o jej ďalšom vzájomnom rozvíjaní. Po skončení oficiálnej časti zasadnutia bol pripravený hudobno-tanečný kultúrny program doplnený slovnou a obrazovou prezentáciou aktivít všetkých spoločenských organizácií pôsobiacich v Hložanoch. V sobotu 5. mája program osláv pokračoval sprievodnými súťažnými podujatiami.
Tradičný Festival kvetín slávnostne otvoril primátor Holíča. Zástupcovia našich spoločenských organizácií navštívili pripravené podujatia slávností v sprievode svojich partnerských organizácií z Hložian a v nedeľu 6. mája sa so svojimi hložanskými priateľmi naša delegácia rozlúčila. Jedným z cieľov našej vzájomnej partnerskej zmluvy je aj rozvoj spolupráce na úrovni jednotlivých organizácií. Aj s týmto zámerom už o dva týždne v dňoch 18. až 20. mája naši dobrovoľní hasiči opäť vycestujú do Hložian v Srbsku, kde sa zúčastnia osláv 85. výročia dobrovoľného hasičské spolku Despotovo. Počas tejto návštevy sa zároveň zúčastnia so svojou technikou aj hasičskej súťaže a cvičenia.
13