Na zápisy prišla stovka budúcich prvákov

titulka prvaci10. a 11. apríla prišlo k zápisu na základné školy na Bernolákovej i Školskej ulici spolu s rodičmi 101 predškolákov.
Deti predviedli pani učiteľkám svoje vedomosti, to, čo sa v materskej škole alebo doma naučili. Rozoznávanie farieb, tvarov či kreslenie mnohí zvládli bez problémov. Väčšina nebojácne zaspievala i zarecitovala a hravo tiež napočítala do desať.
Na zápisoch sa i tohto roku zúčastnili pracovníčky holíčskeho Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie. Mohli tak osobne posúdiť zrelosť a pripravenosť budúcich prvákov na povinnú školskú dochádzku.
Rodičia resp. zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia vek 6 rokov a nezúčastnili sa zápisu, sú v zmysle školského zákona povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole.
13