Tradičná prehliadka poľovníckych trofejí

titulka polovnici24 a 25. marca sa priestory depozitu pri Zámockej vinárni zaplnili stovkami poľovníckych trofejí. Konala sa tu tradičná chovateľská prehliadka úspechov členov poľovníckych združení v uplynulej poľovníckej sezóne okresu Skalica.
Sobotňajší program otvorilo po fanfárach slávnostné podujatie v Kultúrno-osvetovom centre. Po príhovoroch hostí, ku ktorým patril aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení zaslúžilým aktívnym i dlhoročným členom.
Samotná výstava ponúkla návštevníkom viac ako štyristo trofejí prevažne danielej, ale tiež srnčej či jelenej zveri.
Súčasťou bola výstava výtvarných prác detí základných a materských škôl z Holíča a okolitých obcí a nechýbal guláš z diviny a ďalšie zverinové špeciality.
13