Našim ženám...

titulka mdz8. marca sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra v Holíčskom zámku uskutočnilo podujatie nazvané Mesto ženám.
Pozvanie na spoločné oslavy prijalo aj tohto roku viac ako dvesto žien z firiem, inštitúcií a spoločenských a iných organizácií pôsobiacich v Holíči.
V úvode prišiel prítomné dámy pozdraviť od moderátorského mikrofónu František Janeček, slová vďaky a úcty odovzdal oslávenkyniam v príhovore primátor Zdenko Čambal.
Symbolickým darčekom potom obdarovali účastníčky slávnosti
žiaci Muzikálovej akadémie pri Divadle Nová scéna v Bratislave. V ich podaní zazneli známe i menej známe melódie skladieb domácich i zahraničných interpretov.
Oficiálnu časť slávnostného podvečera zakončil prípitok a osobné blahoprianie primátora.
Na oslávenkyne čakalo v závere malé občerstvenie a voľná zábava.
13