BENEFIČNÝ KONCERT

titulka beneficny koncertDňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno - osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018 v Holíčskom zámku.

Mužský spevácky zbor ECHO vznikol v októbri roku 2006 na pôde Klubu seniorov v Holíči, ako jedna z ďalších aktivít pre starších občanov mesta Holíč.

Začiatky neboli ľahké, počet začínajúcich členov sa iba pomaly dostal ku konečnému počtu 18 členov.

Prvým dirigentom zboru bol a na neľahkú prácu sa podujal pán Ladislav Blaha . Výber pesničiek orientoval na ľudové piesne zo Záhoria, susednej Moravy, ale i na skladby svetského i sakrálneho charakteru.
Pekné a zvučné piesne už od začiatku dotváral hudobný doprovod na heligóne pána Ladislava Michálka.
I napriek tomu, že vytvoriť, zosúladiť, nacvičiť niekoľko desiatok piesní nebolo ľahké, vytrvalosťou a húževnatosťou sa podarilo dosiahnuť tomuto zboru nemalých pekných umeleckých úspechov. Svojimi vystúpeniami na poli kultúrnom a spoločenskom nielen u nás ale i za hranicami Slovenska uspokojovali svojich priaznivcov.

Život i smrť idú ruka v ruke. V roku 2014 po nebohom Ladislavovi Blahovi prevzal dirigentskú taktovku pán Vladimír Mikuš, žiaľ taktiež iba do júna 2016.

Po smutných udalostiach, ktoré sa súbora dotkli zostávajúci členovia sa nevzdali a od roku 2016 pod umeleckým vedením pána Ladislava Michálka a organizačným vedením pána Stanislava Kubíčka pokračujú úspešne ďalej i keď počet z 18 klesol na 11.

I naďalej dopĺňajú svojimi vystúpeniami podujatia organizované v klube seniorov, podujatia mestského charakteru, sú pozývaní na vystúpenia v okolitých obciach a mestách, zúčastňujú sa prehliadok speváckych súborov okresu Skalica, prehliadok mužských speváckych zborov na Slovensku a tiež aj na Morave.. Ich dnešný repertoár obsahuje 90 pesničiek, ktoré môžu ponúknuť k počúvaniu, ale i spoločnému spievaniu.
13