slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

BENEFIČNÝ KONCERT

titulka beneficny koncertDňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno - osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018 v Holíčskom zámku.

Mužský spevácky zbor ECHO vznikol v októbri roku 2006 na pôde Klubu seniorov v Holíči, ako jedna z ďalších aktivít pre starších občanov mesta Holíč.

Začiatky neboli ľahké, počet začínajúcich členov sa iba pomaly dostal ku konečnému počtu 18 členov.

Prvým dirigentom zboru bol a na neľahkú prácu sa podujal pán Ladislav Blaha . Výber pesničiek orientoval na ľudové piesne zo Záhoria, susednej Moravy, ale i na skladby svetského i sakrálneho charakteru.
Pekné a zvučné piesne už od začiatku dotváral hudobný doprovod na heligóne pána Ladislava Michálka.
I napriek tomu, že vytvoriť, zosúladiť, nacvičiť niekoľko desiatok piesní nebolo ľahké, vytrvalosťou a húževnatosťou sa podarilo dosiahnuť tomuto zboru nemalých pekných umeleckých úspechov. Svojimi vystúpeniami na poli kultúrnom a spoločenskom nielen u nás ale i za hranicami Slovenska uspokojovali svojich priaznivcov.

Život i smrť idú ruka v ruke. V roku 2014 po nebohom Ladislavovi Blahovi prevzal dirigentskú taktovku pán Vladimír Mikuš, žiaľ taktiež iba do júna 2016.

Po smutných udalostiach, ktoré sa súbora dotkli zostávajúci členovia sa nevzdali a od roku 2016 pod umeleckým vedením pána Ladislava Michálka a organizačným vedením pána Stanislava Kubíčka pokračujú úspešne ďalej i keď počet z 18 klesol na 11.

I naďalej dopĺňajú svojimi vystúpeniami podujatia organizované v klube seniorov, podujatia mestského charakteru, sú pozývaní na vystúpenia v okolitých obciach a mestách, zúčastňujú sa prehliadok speváckych súborov okresu Skalica, prehliadok mužských speváckych zborov na Slovensku a tiež aj na Morave.. Ich dnešný repertoár obsahuje 90 pesničiek, ktoré môžu ponúknuť k počúvaniu, ale i spoločnému spievaniu.
13