Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Fašiangy s Valšou

titulka basaHolíčsky folklórny súbor Valša pripravil po roku opäť rozlúčku s obdobím fašiangov. V sobotu 10. februára v dopoludňajších hodinách začal fašiangový sprievod. Jeho protagonisti v krojoch a v maskách sprevádzaní hudbou a vozom s konským záprahom, tak ako sa na fašiangy patrí, navštívili občanov Holíča s tradičným začiatkom o deviatej hodine ráno u primátora mesta. Večer sa potom pod taktovkou folklórneho súboru Valša konala fašiangová zábava v reštaurácii Jozef II. v Holíči. O príjemnú zábavu sa postarali nielen samotní členovia folklórneho súboru Valša, ale aj cimbalová muzika Stupava z Dolných Bojanovíc a skupina SAPA z Holíča. Symbolickým pochovaním basy ukončil folklórny súbor Valša obdobie veselosti a hodovania.
13