Primátor sa stretol s predstaviteľmi holíčskych škôl

titulka skoly16. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Primátor na ňom privítal riaditeľov holíčskych základných a stredných škôl, materskej školy i Centra voľného času. V príhovore im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
V prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl entuziazmus i pozitívnu energiu v ich náročnom poslaní. Vyjadril želanie, aby ich škola či školské zariadenie naďalej fungovalo k spokojnosti pedagógov ako aj tých, ktorí ho navštevujú.
13