slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Primátor sa stretol s predstaviteľmi holíčskych škôl

titulka skoly16. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Primátor na ňom privítal riaditeľov holíčskych základných a stredných škôl, materskej školy i Centra voľného času. V príhovore im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
V prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl entuziazmus i pozitívnu energiu v ich náročnom poslaní. Vyjadril želanie, aby ich škola či školské zariadenie naďalej fungovalo k spokojnosti pedagógov ako aj tých, ktorí ho navštevujú.
13