Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Privítali sme ďalší nový rok

titulka NovyRok2018Prvý januárový podvečer sa areál Holíčskeho zámku niesol v atmosfére osláv príchodu nového roka. Organizátori z Mesta Holíč a Správy mestského majetku pozvali na novoročnú kapustnicu, na hudobnú zábavu s dídžejom Palom Drábkom, pre deti a mládež pripravili diskohry a rôzne súťaže.
Po príhovore primátora a doznení slovenskej štátnej hymny sa nad zámockým areálom rozhostilo vzrušujúce štvrťhodinové predstavenie, o ktoré sa postaral hudobný ohňostroj sprevádzaný melódiami skladby Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho.

13