slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Tradičný vianočný koncert ZUŠ

titulka V koncertDvadsiaty decembrový podvečer sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra niesol v znamení predvianočnej atmosféry. Sviatočne ladeným programom ju medzi návštevníkov vianočného koncertu vniesli žiaci hudobného a tanečného odboru holíčskej Základnej umeleckej školy.
Na podujatie už tradične zavítali aj predstavitelia vedenia Mesta i vedúci niektorých oddelení mestského úradu. Po príhovore riaditeľa ZUŠ Petra Kovárika poďakoval primátor tvorcom a účinkujúcim koncertu za milý program a všetkým prítomným poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov.
13