Tradičný vianočný koncert ZUŠ

titulka V koncertDvadsiaty decembrový podvečer sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra niesol v znamení predvianočnej atmosféry. Sviatočne ladeným programom ju medzi návštevníkov vianočného koncertu vniesli žiaci hudobného a tanečného odboru holíčskej Základnej umeleckej školy.
Na podujatie už tradične zavítali aj predstavitelia vedenia Mesta i vedúci niektorých oddelení mestského úradu. Po príhovore riaditeľa ZUŠ Petra Kovárika poďakoval primátor tvorcom a účinkujúcim koncertu za milý program a všetkým prítomným poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov.
13