FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Adventný podvečer s poéziou

titulka podvecerPriestory Zámockej vinárne v Holíči patrili v posledný novembrový podvečer predovšetkým poézii. Mestská knižnica v spolupráci s Klubom autorov a priateľov literatúry Holíč pripravili podujatie s názvom Poetický advent. Sviatočne ladený program bol prierezom tvorby väčšiny členov holíčskeho Klubu. Po veršoch básní poetky Zdenky Lacikovej v podaní Myriam Hupkovej sa prítomní mohli započúvať aj do recitátorkinej vlastnej tvorby a tiež tvorby jej otca Antona Hupku. Časť svojho literárneho diela predstavili aj Ivan Eduard Hnát, Ján Rak mladší a dvaja noví členovia KAPL Štefan Vidlár a Dominika Elizabeth Hladíková.

13