slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Ochranárik

titulka ochranarikV tomto roku vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR už V. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Bola určená deťom materských, základných a špeciálnych škôl. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 30. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.
V kategórii Materské školy bol ocenený za najlepšiu prácu Alexander Šantavý z Materskej školy Skalica. Víťazom kategórie Základné školy I. stupeň sa stal Marek Tokoš zo ZŠ Prietržka. Cenu za 1. miesto v súťaži žiakov II. stupňa získala Simona Iršová z holíčskej Základnej školy na Bernolákovej. V kategórii Špeciálne základné školy sa stal víťazom Gyula Czére zo Špeciálnej ZŠ Skalica.
Cenu prednostky Okresného úradu Skalica za aktívny prístup v súťaži získala Aneta Mikulová z Materskej školy Radošovce.
13