Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Ochranárik

titulka ochranarikV tomto roku vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR už V. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Bola určená deťom materských, základných a špeciálnych škôl. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 30. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči.
V kategórii Materské školy bol ocenený za najlepšiu prácu Alexander Šantavý z Materskej školy Skalica. Víťazom kategórie Základné školy I. stupeň sa stal Marek Tokoš zo ZŠ Prietržka. Cenu za 1. miesto v súťaži žiakov II. stupňa získala Simona Iršová z holíčskej Základnej školy na Bernolákovej. V kategórii Špeciálne základné školy sa stal víťazom Gyula Czére zo Špeciálnej ZŠ Skalica.
Cenu prednostky Okresného úradu Skalica za aktívny prístup v súťaži získala Aneta Mikulová z Materskej školy Radošovce.
13