slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Mestský úrad opäť otvoril dvere študentom

titulka denODPri príležitosti Dňa študentov Mesto Holíč pripravilo i tohto roku podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 24. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíčskych stredných škôl.
So štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií ich bližšie oboznámili predstavitelia vedenia mesta. Po diskusii, v ktorej študenti dostali priestor na svoje otázky, absolvovali prehliadku mestského úradu, dostali príležitosť nazrieť aj do pracovne primátora a zavítali tiež na mestskú políciu.
13