FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Mestský úrad opäť otvoril dvere študentom

titulka denODPri príležitosti Dňa študentov Mesto Holíč pripravilo i tohto roku podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 24. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíčskych stredných škôl.
So štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií ich bližšie oboznámili predstavitelia vedenia mesta. Po diskusii, v ktorej študenti dostali priestor na svoje otázky, absolvovali prehliadku mestského úradu, dostali príležitosť nazrieť aj do pracovne primátora a zavítali tiež na mestskú políciu.
13