Mestský úrad opäť otvoril dvere študentom

titulka denODPri príležitosti Dňa študentov Mesto Holíč pripravilo i tohto roku podujatie nazvané Deň otvorených dverí. V piatok 24. novembra samospráva opäť privítala študentov oboch holíčskych stredných škôl.
So štruktúrou i konkrétnym zameraním jednotlivých oddelení úradu i mestských organizácií ich bližšie oboznámili predstavitelia vedenia mesta. Po diskusii, v ktorej študenti dostali priestor na svoje otázky, absolvovali prehliadku mestského úradu, dostali príležitosť nazrieť aj do pracovne primátora a zavítali tiež na mestskú políciu.
13