FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Diamantoví manželia Lukačovičových

titulka svatba25. november bol pre manželov Hermínu a Eduarda Lukačovičových výnimočný. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku oslávili diamantovú svadbu. Vzácne jubileum spoločného života si pripomenuli v prítomnosti svojich najbližších, ku ktorým sa s blahoprianím a slávnostným príhovorom pripojil aj primátor.
13