slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Diamantoví manželia Lukačovičových

titulka svatba25. november bol pre manželov Hermínu a Eduarda Lukačovičových výnimočný. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku oslávili diamantovú svadbu. Vzácne jubileum spoločného života si pripomenuli v prítomnosti svojich najbližších, ku ktorým sa s blahoprianím a slávnostným príhovorom pripojil aj primátor.
13