Z úcty k vojnovým veteránom

titulka maky11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov. V predvečer tohto pamätného dňa, viažuceho sa k výročiu ukončenia I. svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát pripomenuli aj v Holíči.
Deň vojnových veteránov v niektorých krajinách nazývajú aj ako Deň červených makov. Symbolický kvet červeného ma ku položili predstavitelia mesta ako aj žiaci s učiteľmi holíčskych základných škôl k Pomníku padlých. Pamiatku a hrdinstvo vojnových veteránov si takto uctili aj členovia miestnej Jednoty dôchodcov i ďalších spoločenských a politických organizácií.
13