slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Blahoprianie jubilantke Ľudmile Nemcovej

titulka nemcova7. októbra oslávila 90. narodeniny pani Ľudmila Nemcová. Pri tejto príležitosti prišiel jubilantke v predvečer jej významného životného výročia poblahopriať primátor Zdenko Čambal.
Blahoprianie a vecný dar odovzdala oslávenkyni aj Miroslava Berkeš Valová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mesta Holíč. Oslava životného výročia sa uskutočnila aj za prítomnosti jubilantkiných najbližších príbuzných. Oslávenkyňa sa s gratulantmi podelila o svoje zážitky a zaspomínala na udalosti, ktoré písali stránky jej deväťdesiatročnej knihy života.
Pani Ľudmile Nemcovej prajeme všetko najlepšie a aby ďalšie roky prežívala v zdraví, radosti a spokojnosti.

13