Blahoprianie jubilantke Ľudmile Nemcovej

titulka nemcova7. októbra oslávila 90. narodeniny pani Ľudmila Nemcová. Pri tejto príležitosti prišiel jubilantke v predvečer jej významného životného výročia poblahopriať primátor Zdenko Čambal.
Blahoprianie a vecný dar odovzdala oslávenkyni aj Miroslava Berkeš Valová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mesta Holíč. Oslava životného výročia sa uskutočnila aj za prítomnosti jubilantkiných najbližších príbuzných. Oslávenkyňa sa s gratulantmi podelila o svoje zážitky a zaspomínala na udalosti, ktoré písali stránky jej deväťdesiatročnej knihy života.
Pani Ľudmile Nemcovej prajeme všetko najlepšie a aby ďalšie roky prežívala v zdraví, radosti a spokojnosti.

13