FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Galavečer hviezd

titulka galaHviezdV sobotu 15. júla vyvrcholila 2. Letná muzikálová škola pod vedením speváka a herca Braňa Poláka úspešným galavečerom. V ňom zazneli piesne známych spevákov Václava Neckáře a Michala Davida. Po dvoch týždňoch nácvikov a tréningu sa zo zúčastnených detí muzikálovej školy stali hviezdy, ktoré zaplnili Kultúrno-osvetové centrum do posledného miesta. Galavečer podporili svojim vystúpením aj pozvaní hostia - Vlastimil Harapes, Václav Upír Krejčí a Vašek Jelínek zo skupiny Lunetic. Speváckymi a tanečnými výkonmi sa deti nedali známymi hudobnými a hereckými kolegami zahanbiť. Spevom a tancom potešili nielen svojich rodičov, rodinných príslušníkov a ostatných prítomných, ale aj spomínané hviezdy, ktoré ich v muzikálových výkonoch podporovali spokojným úsmevom a potleskom.
Na tvárach detí bolo vidieť, že si svoje vystúpenie veľmi užívali a odmenou im bol búrlivý potlesk a ich prvý standing ovation.
Aj tento rok mal večer i charitatívne poslanie, a tak sa prítomní zaslúžili o vyzbieranie sumy 840 eur a 1200 Kč, ktorými môžu rodičia šesťročného Samka Smaženku zabezpečiť potrebné rehabilitácie na zmiernenie následkov detskej mozgovej obrny.

(Za foto ďakujeme p. Lenke Vízdalovej.)
13