FireDôrazne žiadame všetkých občanov, aby do svojich odpadových nádob NEVYSÝPALI horúci a ešte teplý popol zo svojich kotlov, krbov, sporákov a kachlí. V prípade, že sa takýto popol bude nachádzať vo Vašej odpadovej nádobe, nádoba nebude z bezpečnostných dôvodov vyprázdnená. Takýto popol môže veľmi ľahko spôsobiť podpálenie odpadu vo zvozovom vozidle. V mene spoločnosti VPP servis s.r.o. ďakujeme za pochopenie.
Mesto Holíč, oddelenie VaŽP

Posledná rozlúčka s Vladom Štrbom

titulka strbaV priestoroch Kultúrno-osvetového centra sa v pondelok 12. júna uskutočnila spomienková rozlúčka s Holíčanom Vladom Štrbom. Pri svojom druhom pokuse zdolať najvyšší vrch sveta Mount Everest 21. mája zahynul pod jeho vrcholom. Mal 48 rokov.
S Vladom sa prišli rozlúčiť asi tri stovky ľudí. Priatelia, kolegovia, známi a Vladovi podporovatelia vyjadrili úprimnú sústrasť osobne i zápisom do kondolenčnej listiny manželke, štyrom deťom a najbližším príbuzným.
Osobnosť Vlada Štrbu a najmä zaujímavé momenty z jeho horolezeckých expedícií priblížili snímky premietané na veľkoplošnej obrazovke. Slová moderátorky Hany Galkovej doplnili príhovory priateľov zosnulého. Posledné Zbohom prišiel tomuto výnimočnému Holíčanovi odovzdať i primátor Zdenko Čambal.

V snahe vrátiť priateľskú pomoc bola zorganizovaná finančná zbierka, do ktorej mohli účastníci spomienkového podujatia prispieť ľubovoľnou čiastkou na podporu šerpom, ktorí pomohli zniesť Vlada v kritickom stave spod Everestu do výškového tábora.
13