slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Holíč navštívil britský vojenský atašé

titulka atase23. mája poctil mesto Holíč svojou návštevou britský vojenský atašé Michael Longstaff. Hosťa, ktorého sprevádzala Eva Havasiová z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva obrany, prijal vo svojom úrade primátor Zdenko Čambal. Na stretnutí sa okrem ďalších hostí zúčastnila aj pani Ailsa Domanová, žijúca v holíčskom Senior dome Terézia. Jej blížiace sa okrúhle životné jubileum bolo hlavným dôvodom tejto návštevy v Holíči.

Stretnutie sa konalo v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Britský pridelenec obrany pre Českú a Slovenskú republiku sa zaujímal najmä o súčasnosť a históriu Holíča, o spoločenský život mesta.
Michael Londstaff na záver predbežne pozval primátora Holíča na slávnostnú recepciu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti narodenín britskej kráľovnej Alžbety.
13