Holíč navštívil britský vojenský atašé

titulka atase23. mája poctil mesto Holíč svojou návštevou britský vojenský atašé Michael Longstaff. Hosťa, ktorého sprevádzala Eva Havasiová z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva obrany, prijal vo svojom úrade primátor Zdenko Čambal. Na stretnutí sa okrem ďalších hostí zúčastnila aj pani Ailsa Domanová, žijúca v holíčskom Senior dome Terézia. Jej blížiace sa okrúhle životné jubileum bolo hlavným dôvodom tejto návštevy v Holíči.

Stretnutie sa konalo v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Britský pridelenec obrany pre Českú a Slovenskú republiku sa zaujímal najmä o súčasnosť a históriu Holíča, o spoločenský život mesta.
Michael Londstaff na záver predbežne pozval primátora Holíča na slávnostnú recepciu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti narodenín britskej kráľovnej Alžbety.
13