Mesto odovzdalo tradičné ocenenia

titulka ocenV piatok 17.júna sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo odovzdávanie ocenení Mesta Holíč. Stalo sa tak na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva, konaného v rámci začínajúcich sa Tereziánskych dní.
Tohtoročnými ocenenými sú štyria jednotlivci a jeden kolektív. Navrhnuté ocenenia schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 2. júna. Čestným občianstvom mesta Holíč bol poctený arcivojvoda Markus Salvator Habsburg-Lothringen, Cena mesta Holíč bola udelená Viere Kučerovej. Cenu primátora mesta si prevzal Jozef Kuruc, Juraj Sidor a Poľovnícke spoločnosti Bažant Holíč a Poľovnícke združenie Holíč. Pokračovaním slávnostného mestského zastupiteľstva
bolo tradičné podujatie nazvané Čaša spolupráce. Aj tentoraz sa na ňom stretli predstavitelia samosprávy so zástupcami podnikateľskej sféry, ale i ďalší hostia. Spoločné stretnutie bol príležitosťou k priateľským rozhovorom, k nadviazaniu nových kontaktov či výmene skúseností.
13