Dotácie miestnym organizáciám a klubom

00 1452 370 eur vo forme dotácií od Mesta Holíč získali pre svoju tohtoročnú činnosť spolu tridsať športových klubov, kultúrnych a spoločenských organizácií a záujmových združení pôsobiacich v meste. Finančný príspevok z reprezentačného fondu primátora mesta získali Miestny spolok Slovenského červeného kríža a úspešný atlét Matúš Bubeník.Udelené dotácie sú výrazom záujmu Mesta podporiť talent a voľnočasové aktivity aj mladých ľudí, žiakov a študentov, ale tiež tých najmenších, detí v predškolských zariadeniach. Tradičné podujatie spojené s odovzdávaním zmlúv sa uskutočnilo 12. marca v priestoroch Zámockej vinárne.
13