Mesto holíčskym ženám

00 29Tohtoročný 9. marec bol pre vyše 170 holíčskych žien výnimočným. V priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni sa spoločne zúčastnili osláv ich sviatku, ktoré pri tejto príležitosti už tradične pripravilo Mesto Holíč.
Úctu a lásku každej z prichádzajúcich dám vyjadrili organizátori blahoprianím a živým kvetom.
Prítomným zástupkyniam nežnejšieho pohlavia v nasledujúcom kultúrnom programe venoval symbolický darček svojimi pesničkami David Vépy.
Milým prekvapením v podobe originálnej módnej prehliadky obdarovali a viditeľne aj potešili deti z obidvoch pracovísk Materskej školy Lúčky.
Z darčeku navyše sa mohla potešiť štvorica oslávenkýň, ktorým sa pošťastilo v žrebovaní tomboly získať súpravu šperkov z korálok od miestnej podnikateľky.
Osobným a úprimným príhovorom už tradične vyjadril úctu všetkým prítomným dámam primátor Zdenko Čambal. Po príhovore a spoločnom prípitku každej z nich odovzdal osobné blahoprianie.
Po skončení oficiálnej časti oslávenkyne prijali pozvánku na občerstvenie, ktoré aj tento raz pripravila SOŠ na Námestí sv. Martina.
13