Na tradičnom plese seniorov

00 16V piatok 16. januára sa v kongresovej sále hotela SAN zišli holíčski seniori na svojom už deviatom Plese seniorov.
Úlohy organizátora sa opäť zhostili členovia mužského speváckeho zboru ECHO. Už tradične im patril úvod kultúrneho programu, v ktorom zanôtili niekoľko pesničiek aj členky ženského speváckeho súboru Luna.
Po príhovoroch primátor spolu s organizátormi slávnostným prípitkom oficiálne otvoril plesové podujatie.
Aby bolo v sále i na tanečnom parkete veselo, sa až do neskorých nočných hodín starala Malá dychová hudba Rubín zo Skalice. A ako sa na pravý ples patrí, ani tentoraz nechýbala tombola. Jednu z pätnástich hlavných cien venovalo Mesto Holíč, ďalšími vyše sto tridsiatimi cenami prispeli štedrí sponzori.
 
13