Holíčski rybári slávia významné jubileum

00_12V týchto dňoch slávi okrúhle deväťdesiatiny Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Holíč. Pri príležitosti významného jubilea sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni uskutočnilo 22. júna slavnostné podujatie. Spolu s členmi sláviacej organizácie sa na ňom zúčastnili aj ich partneri z Břeclavi ako aj všetci traja predstavitelia vedenia mesta Holíč. Vznik a deväť desaťročí histórie druhej najstaršej organizácie v Holíči priblížil predseda MO SRZ Peter Králik. Aktivity i dosiahnuté výsledky organizácie, ktorá má v súčasnosti vyše 1200 členov a okrem iného obhospodaruje rybník pri Holíčskom zámku, ocenil v príhovore primátor Zdenko Čambal.

SRZ MO Holíč má medzi sebou niekoľko desiatok členov, ocenených viacerými vyznamenaniami. Na oslave okrúhleho jubilea boli za aktívnu a obetavú prácu udelené ďalšie ocenenia desiatim členom.

Atmosféru slávnostného podujatia umocnil kultúrny program, v ktorom sa predstavil mužský spevácky zbor ECHO pod vedením Ladislava Blahu a žiaci a pedagógovia holíčskej ZUŠ.13