Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Holíčske folkórne slávnosti

folk01Tradícia ľudových zvykov, piesní a tancov je stále živá. Prísľubom k ich ďalšiemu zachovaniu a rozvíjaniu je aj nedávno založený FS Valša Holíč. Iba dva mesiace od svojho prvého verejného vystúpenia sa členovia súboru v Holíči predstavili znova. Tentoraz opäť v úlohe jedného z účinkujúcich aj ako hlavného organizátora podujatia pod názvom Holíčske folklórne slávnosti. V spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Skalica a Mestom Holíč ich Valša pripravila a zorganizovala v sobotu 7.mája.
Sprevádzaní Dychovou hudbou Májovanka sa účastníci najprv vydali v sprievode ulicami mesta. Zastavili sa na Námestí mieru, ktoré sa pod slávnostne vyzdobenou májkou rozoznelo spoločným spevom a tancom. Sprievod sa potom presunul do amfiteátra domu kultúry, kde bol pripravený hlavný program.
Návštevníkov podujatia prišiel v úvode pozdraviť a popriať im veľa príjemných zážitkov jeden z hostí, primátor Zdenko Čambal.
Na medzinárodnú prehliadku folklóru zavítalo osem súborov i jednotlivcov zo Záhoria a okolitého regiónu i Moravy. Po úvodných hudobných pozdravoch Májovanky sa predstavili členovia Folklórneho súboru Valša. Sprevádzaní cimbalovou muzikou Základnej umeleckej školy v Holíči pod vedením Františka Plhala roztancovali pódium tanečníci, nechýbali pesničky v podaní speváčok a svojim nebojácnym prejavom si vyslúžili potlesk publika aj tí najmenší.
V takmer päťhodinovom programe sa ďalej predstavili Obecný kultúrny spolok Slza z Borského Mikuláša, speváčka Anna Dermeková z Unína, Spolok skúsených spevulí z Bratislavy, mužský folklórny spevácky súbor z Prietržky, cimbalová muzika Lipina z Nivnice a Folklórny súbor Gbelan. Celým podujatím sprevádzal vtipným moderátorským slovom s humorom jemu vlastným ľudový rozprávač Franta Uher z Lanžhota.
Holíčske folklórne slávnosti napísali svoj prvý, nie však posledný ročník. Folklórny súbor Valša bude toto podujatie poriadať v Holíči každoročne vždy v prvú májovú sobotu.
Ešte pred budúcoročným pokračovaním Holíčskych folklórnych slávností chcú členovia súboru potešiť priaznivcov folklóru ďalším podujatím. Už teraz pripravujú hodovú zábavu, ktorá sa uskutoční v novembri v rámci tohtoročného Martinského jarmoku.
13