Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Oslava jubilea spojená s výstavou poľovných trofejí

titulka polovniciV tomto roku si Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica pripomína dvadsiate výročie svojho založenia. Združenie, ktoré sídli v Holíči, oslávilo okrúhle jubileum v sobotu 25. marca v priestoroch Kultúrno-osvetového centra.
Po príhovoroch funkcionárov jubilujúceho združenia a niektorých hostí sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení
zaslúžilým, najaktívnejším členom poľovníckych združení či zakladateľom Okresnej organizácie SPZ Skalica. Pamätnú plaketu si prevzalo trinásť osobností, nedávno zosnulému Antonovi Vašečkovi bola táto pocta udelená in memoriam. K oceneným patril aj primátor Zdenko Čambal, ktorého si jubilujúca organizácia uctila za jeho podporu poľovníctva v skalickom okrese.

Čítať ďalej...

Holíč hostil predstaviteľov samospráv Záhoria

titulka samospravyViac ako päťdesiat predstaviteľov záhorských samospráv sa 22. marca zišlo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra na 28. Sneme Združenia miest a obcí Záhorie.
Predseda združenia Peter Pobuda predniesol Správu o činnosti za rok 2016, zaznela tiež správa kontrolnej komisie o minuloročnom hospodárení združenia a správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016. Hospodársky výsledok dosiahol hodnotu 10 798 eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 161,5 percenta oproti plánu. Rozpočet na rok 2017, navrhnutý ako prebytkový, prítomní jednomyseľne schválili.

Čítať ďalej...

V Holíči rokovala Kultúrna rada TTSK i samosprávy okresu Skalica

titulka TTSKKultúrno-osvetové centrum hostilo v uplynulých dňoch účastníkov dvoch rokovaní. 15. marca tu po prvýkrát zasadali členovia Klubu starostov a primátorov okresu Skalica a 16. marca sa v týchto priestoroch premiérovo zišla na svojom zasadaní Kultúrna rada Trnavského samosprávneho kraja.
Účastníkov privítal primátor Zdenko Čambal, ktorý sa ako jeden z predstaviteľov oboch združení ujal tiež úlohy hostiteľa.

Čítať ďalej...

Z úcty a lásky k holíčskym ženám

titulka mdzNevšedný deň prežívalo 8. marca vyše dvesto štyridsať holíčskych žien z miestnych firiem, inštitúcií, spoločenských a iných organizácií. V priestoroch Kultúrno-osvetového centra v areáli zámku sa spoločne zišli na oslavách ich medzinárodného sviatku, ktoré pri tejto príležitosti už tradične pripravilo Mesto Holíč.
Blahoprianím a živým kvetom ruže organizátori vyjadrili
úctu každej z prichádzajúcich dám. Po príhovor primátora čakal na oslávenkyne čakal ďalší symbolický darček v podobe kultúrneho programu.
Pesničkami z repertoáru svetoznámej liverpoolskej štvorice prišla potešiť bratislavská revivalová skupina The Beatle Heart´s club. Účastníčkam slávnosti sa organizátorky z Oddelenia kultúry a športu nepochybne zavďačili aj ďalším milým darčekom, módnou prehliadkou známeho holíčskeho svadobného salóna.

Čítať ďalej...

Na holíčskych fašiangoch

titulka fasiangPosledný februárový týždeň sa v Holíči niesol v znamení fašiangov. 24. februára ovládla sviatočná atmosféra priestory Klubu seniorov. Základná organizácia SZTP tu pripravila Fašiangovú zábavu. K dobrej nálade i do tanca hrali a spievali Záhorácki heligónkari.
Tradícia fašiangov ožila tohto roku aj vďaka členom Folklórneho súboru Valša. Spolu s nimi sa mohli prísť Holíčania veseliť na fašiangovú zábavu, spojenú s pochovávaním basy a na druhý deň, v poslednú februárovú sobotu, sa pridať k sprievodu fašiangárov na ich pochôdzke ulicami Holíča.
V utorok pred Popolcovou stredou sa lúčili s obdobím zábav, radosti a veselosti v holíčskom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých. V duchu dávnych zvyklostí sa klienti i personál domova obliekli do najrôznejších kostýmov a masiek a pripravili si aj kultúrny program. Po neodmysliteľnom pochovávaní basy ovládla sálu zábava pri pesničkách skupiny Freďáci.

Čítať ďalej...

13