ZUŠ mala svoj vianočný koncert

titulka vkzusSviatočnou atmosférou ožili priestory Kultúrno-osvetového centra aj v podvečer 13. decembra. Konal sa tu tradičný vianočný koncert Základnej umeleckej školy. Hlavnými účinkujúcimi boli žiaci sprevádzaní pedagógmi hudobného odboru.

Čítať ďalej...

Dokončovanie prác na rekonštrukcii „Koniarne“

KoniareňV predchádzajúcich vydaniach dvojtýždenníka Holíčan v roku 2017 sme informovali, že mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 588 860 eur a spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 %.

Čítať ďalej...

Oľga Baričičová s priateľmi spievala Holíčanom

titulka baricicova12. decembra sa priestormi Kultúrno-osvetového centra niesli melódie ľudových a vianočných piesní. Vianočným koncertom sa tu spolu s Lukášom Prajkom a Ludvíkom Čihánkom predstavila Holíčanka Oľga Baričičová. Sprevádzaní hovoreným i veršovaným sviatočným slovom Ľudomila Kubu rozozneli takmer do posledného miesta zaplnenú sálu ľudovými pesničkami i melódiami, ktoré medzi prítomnými navodili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.
V rámci podujatia, ktoré zorganizovalo Mesto Holíč, sa uskutočnila charitatívna zbierka pre chorého Samka Smaženku. Na jeho liečbu sa priamo v sále vyzbieralo neuveriteľných 881 eur a ďalších 1300 Kč.

Čítať ďalej...

Ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva

titulka ustmsz7. decembra sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo Ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva v Holíči.
Po správe o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných 10. novembra 2018, opätovne zvolený primátor Zdenko Čambal prevzal osvedčenie o zvolení za primátora a zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil podpisom. Okrem neprítomného Igora Bartošíka ostatní pätnásti členovia mestského zastupiteľstva zložili sľub a po jeho podpísaní prevzali osvedčenie o zvolení. Zástupkyňou primátora mesta Holíč na nasledujúce štvorročné obdobie sa stala Lenka Látalová.
V rámci pracovného rokovania poslanci určili plat primátorovi mesta, zvolili členov Mestskej rady v Holíči, zriadili sedem komisií mestského zastupiteľstva a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Mestské zastupiteľstvo tiež poverilo sobášiacich na volebné obdobie 2018-2022 a určilo dni i miestnosti pre uzavretie manželstva.

Čítať ďalej...

Potešil nás Mikuláš

titulka mikulasV šiesty decembrový podvečer bolo na námestí opäť veselo. V deň, kedy má svoj sviatok Mikuláš, zavítal dobrosrdečný deduško opäť medzi Holíčanov. A priviedol so sebou aj dvoch nerozlučných spoločníkov, Anjela a Čerta. Po tom, čo rozsvietili vianočný strom, spolu s návštevníkmi pozorne sledovali malých predškolákov a ich vianočnou náladou dýchajúce vystúpenia plné spevu a tanca. Trojica hostí odmenila každého z účinkujúcich sladkou odmenou, ktorou obdarovali aj ostatných detských návštevníkov mikulášskeho podvečera.

Čítať ďalej...

13