Deň zdravia v Senior klube

titulka den zdravia21. novembra 2017 sa v holíčskom Senior klube uskutočnilo preventívno-osvetové podujatie pod názvom Deň zdravia. Aktivitu, zameranú na zdravie a zdravý životný štýl už po niekoľký raz pripravili pracovníci Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Holíč. Konala sa v rámci projektu „Holíč, zdravé mesto Trnavského samosprávneho kraja," ktorý finančne podporil Trnavský VÚC. Po úvodnej prednáške na tému civilizačné ochorenia s dôrazom na diabetes a kardiovaskulárne ochorenia mohli seniori absolvovať skríningové vyšetrenie krvného tlaku, meranie hladiny cukru, triglyceridov a cholesterolu v krvi i analýzy indexu telesnej hmotnosti. Organizátori ponúkli účastníkom aj drobné občerstvenie v podobe zdravého pečiva a bylinkových čajov.

Čítať ďalej...

Holíčsky zámok opäť voňal zákuskami a koláčmi

titulka sobotaDo programu tohtoročného Martinského jarmoku zaradilo Mesto Holíč podujatie nazvané Sladká sobota na zámku. Po minuloročnom úspechu sa organizátori rozhodli nadviazať na úvodný ročník a v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Skalica pripravilo jeho pokračovanie.
V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponúkli svoje výrobky členky osemnástich základných organizácií Únie žien a Jednoty dôchodcov skalického okresu. Výber bol tentoraz o čosi bohatší ako vlani, gazdinky pripravili takmer štyri tisíc kusov najrôznejších cukroviniek, zákuskov, koláčov i slaného pečiva. Sviatočný hodový stôl si mohli záujemcovia spestriť aj cukrovinkami, ktoré prišli ponúknuť i ďalší výrobcovia domácich gurmánskych špecialít.

Čítať ďalej...

Na zámku sa konalo Slovensko-české diskusné fórum

titulka diskusiaV Kultúrno-osvetovom centre sa 15. novembra konalo v poradí už VIII. slovensko-české diskusné fórum. Zišli sa na ňom
predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí a zamestnancov iných ústredných orgánov štátnej správy z Českej a Slovenskej republiky. Účastníkov, ku ktorým patrili aj veľvyslankyňa ČR na Slovensku Lívia Klausová a veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, oficiálne privítal v mene hostiteľského mesta primátor Zdenko Čambal.
Fórum sa vo svojom programe zaoberalo dvomi hlavnými témami. V prvom bloku to bola téma Česko a Slovensko v Európskej únii – aktuálne výzvy a príležitosti, v ďalšom diskusnom bloku sa prítomní venovali otázkam perspektívy rozvoja regionálnych iniciatív v strednej Európe.

Čítať ďalej...

Sväto martinská jarmočná sobota

titulka jarmokV sobotu 11. novembra Holíč ovládla sviatočná atmosféra. Mesto privítalo návštevníkov už XVII. ročníka Martinského jarmoku.
Na Námestí mieru a v priľahlých uliciach si svoje stánky rozložili predajcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska i Maďarska. Dávne tradície, pesničky, kroje i ľudové jedlá oživili členovia Folklórneho súboru Valša a ich hostia z Detského folklórneho súboru Juránek. K spríjemneniu atmosféry prispela svojimi pesničkami aj populárna skupina Black and White. Jarmočnú ponuku už neodmysliteľne obohatili domácimi pečenými klobásami zo srbskej Vojvodiny naši partneri z Hložian. Cukrárenské výrobky vlastnej výroby, ochutnávku zabíjačkových špecialít či zverinový guláš ponúkla návštevníkov i tohto roku Stredná odborná škola na Námestí sv. Martina. Súčasťou jarmočného podujatia bol opäť slávnostný hodový obed. Pozvanie predstaviteľov mesta prijali poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia cirkví, pôsobiacich v Holíči, ako aj starosta partnerského mestečka Hložany.

Čítať ďalej...

Z úcty k vojnovým veteránom

titulka maky11. november sa celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov. V predvečer tohto pamätného dňa, viažuceho sa k výročiu ukončenia I. svetovej vojny, sme si ho už po niekoľkýkrát pripomenuli aj v Holíči.
Deň vojnových veteránov v niektorých krajinách nazývajú aj ako Deň červených makov. Symbolický kvet červeného ma ku položili predstavitelia mesta ako aj žiaci s učiteľmi holíčskych základných škôl k Pomníku padlých. Pamiatku a hrdinstvo vojnových veteránov si takto uctili aj členovia miestnej Jednoty dôchodcov i ďalších spoločenských a politických organizácií.

Čítať ďalej...

13