slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

BENEFIČNÝ KONCERT

titulka beneficny koncertDňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno - osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018 v Holíčskom zámku.

Čítať ďalej...

Fašiangy s Valšou

titulka basaHolíčsky folklórny súbor Valša pripravil po roku opäť rozlúčku s obdobím fašiangov. V sobotu 10. februára v dopoludňajších hodinách začal fašiangový sprievod. Jeho protagonisti v krojoch a v maskách sprevádzaní hudbou a vozom s konským záprahom, tak ako sa na fašiangy patrí, navštívili občanov Holíča s tradičným začiatkom o deviatej hodine ráno u primátora mesta. Večer sa potom pod taktovkou folklórneho súboru Valša konala fašiangová zábava v reštaurácii Jozef II. v Holíči. O príjemnú zábavu sa postarali nielen samotní členovia folklórneho súboru Valša, ale aj cimbalová muzika Stupava z Dolných Bojanovíc a skupina SAPA z Holíča. Symbolickým pochovaním basy ukončil folklórny súbor Valša obdobie veselosti a hodovania.

Čítať ďalej...

Seniori mali svoj tradičný ples

titulka ples senioriV piatok 26. januára ovládla priestory Kultúrno-osvetového centra atmosféra ďalšieho spoločenského podujatia.
Konal sa tu už XII. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
O dobrú náladu v sále i na parkete sa počas celého večera postarala Malá dychová hudba Rubín zo Skalice.

Čítať ďalej...

V znamení Tereziánskeho bálu

titulka plesV piatok 19. januára ovládla Kultúrno-osvetové centrum na Holíčskom zámku slávnostná atmosféra. Uskutočnil sa tu II. reprezentačný mestský Tereziánsky bál.
K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie prišli zahrať a zaspievať TIP TOP Band Erika Rangla a Cimbálová muzika Grajcar. Po žrebovaní polnočnej tomboly sa o malé prekvapenie postarala akrobaticko-tanečná skupina Vertigo so svojou laserovou šou.

Čítať ďalej...

Primátor sa stretol s predstaviteľmi holíčskych škôl

titulka skoly16. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Primátor na ňom privítal riaditeľov holíčskych základných a stredných škôl, materskej školy i Centra voľného času. V príhovore im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
V prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl entuziazmus i pozitívnu energiu v ich náročnom poslaní. Vyjadril želanie, aby ich škola či školské zariadenie naďalej fungovalo k spokojnosti pedagógov ako aj tých, ktorí ho navštevujú.

Čítať ďalej...

13