slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ekotriedou roka je 6.C ZŠ Bernolákova

titulka ekotriedaV prebiehajúcom školskom roku sa uskutočnil už jedenásty ročník environmentálnej súťaže nazvanej Holíčska ekotrieda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa konalo pri príležitosti Dňa Zeme 19. apríla v areáli ZŠ na Školskej ulici.
Prvé miesto a titul Holíčska ekotrieda roka 2017/2018 za vyzbieraných 5640 litrov hliníkových obalov získala Základná škola na Bernolákovej ulici. Najúspešnejšou triedou sa stala 6.C, ktorej žiaci vyzbierali 3120 litrov týchto obalov.

Čítať ďalej...

Piatok trinásteho v znamení Dňa narcisov

titulka narcisPod názvom Deň narcisov zorganizovala 13. apríla Liga proti rakovine už 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky na pomoc onkologicky chorým pacientom.
Úlohy hlavného organizátora v Holíči sa opäť zhostili učitelia a žiaci Základnej školy na Bernolákovej ulici. Ich úsilie podporili i tohto roku členovia miestnej Jednoty dôchodcov a Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí oslovili ľudí v uliciach.
V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku. Na konto Ligy proti rakovine pribudlo 4312 eur vrátane 69 eur, ktorými v predvečer verejnej zbierky prispeli účastníci besiedky Základnej umeleckej školy. Aj táto suma pomôže Lige proti rakovine na realizáciu projektov a aktivít zameraných na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Čítať ďalej...

Na zápisy prišla stovka budúcich prvákov

titulka prvaci10. a 11. apríla prišlo k zápisu na základné školy na Bernolákovej i Školskej ulici spolu s rodičmi 101 predškolákov.
Deti predviedli pani učiteľkám svoje vedomosti, to, čo sa v materskej škole alebo doma naučili. Rozoznávanie farieb, tvarov či kreslenie mnohí zvládli bez problémov. Väčšina nebojácne zaspievala i zarecitovala a hravo tiež napočítala do desať.
Na zápisoch sa i tohto roku zúčastnili pracovníčky holíčskeho Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie. Mohli tak osobne posúdiť zrelosť a pripravenosť budúcich prvákov na povinnú školskú dochádzku.
Rodičia resp. zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia vek 6 rokov a nezúčastnili sa zápisu, sú v zmysle školského zákona povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole.

Čítať ďalej...

K výročiu nášho oslobodenia

titulka oslobodenie11. apríl si každoročne pripomíname ako deň oslobodenia Holíča. Pietna spomienka na našich osloboditeľov sa v deň 73. výročia uskutočnila i tohto roku pri Pomníku padlých na Námestí mieru. Spolu s predstaviteľmi Mesta sa na slávnostnom podujatí zišli poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia niektorých politických strán a združení pôsobiacich v Holíči, pedagógovia, žiaci a študenti miestnych škôl.

Čítať ďalej...

Učiteľom k ich sviatku

titulka denucitelovKaždoročne sa v závere marca stretávajú holíčski pedagógovia na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov. V deň tohto sviatku sa už po tretíkrát zišli v priestoroch Kultúrno-osvetového centra, aby prijali verejné poďakovanie mesta za ich náročnú prácu. Po príhovore primátora si z jeho rúk prevzali ocenenia ôsmi z desiatich odmenených pedagógov, sláviacich okrúhle či polookrúhle životné jubileum. Ďakovným listom boli poctení zástupcovia riaditeľov základných škôl na Bernolákovej i Školskej ulici. Pamätný list odovzdala riaditeľom oboch škôl štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová.
Slávnostné podujatie spríjemnili svojim vystúpením hudobná skupina Základnej umeleckej školy Holíč D´Bend a Duo Inferno.

Čítať ďalej...

13