Mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 13.októbra sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli na mimoriadnom zasadaní, ktoré v zmysle príslušného zákona zvolal primátor mesta Vladimír Horák. Dôležitosť i naliehavosť prejednávaných bodov sa prejavila aj na účasti. Okrem jedného, ktorý sa ospravedlnil, sa zasadania zúčastnili všetci členovia poslaneckého zboru.

Čítať ďalej...

Čo sa môže a nesmie na cintorínoch

V týchto dňoch sa častejšie ako inokedy zdržujeme na cintorínoch. Blíži sa deň Pamiatky zosnulých a tak navštevujeme miesta posledného odpočinku našich blízkych.

Čítať ďalej...

Pýtate sa primátora

Pán M.D. má otázku, ktorá sa týka letného jarmoku. Ako píše, v piatok, kedy jarmok začal, bolo takmer nemožné zaparkovať v centre mesta a ako doslova uvádza, bola skomplikovaná doprava a veľké problémy ich obchodných partnerov dostať sa na rokovanie do firiem sídliacich v centre Holíča. Pýta sa, či v tejto súvislosti mesto neprehodnotí, resp. nezváži možnosť presunutia konania jedného z jarmočných dní na iný než pracovný deň?

Čítať ďalej...

13