12 Rodinných domov Holíč

1.  Vytýčenie  objektov, príprava územia

Objekty resp. ich polohopis a výškopis, bude vytýčený autorizovaným geodetom. 
Na celom pozemku bude realizovaná úprava terénu. Jedná sa o vyrovnanie terénu, odstránenie humusu. V závislosti od týchto výšok sa odvíjajú výšky všetkých objektov postavených na danom pozemku, ako i výšky spevnených plôch (chodníkov, vjazdov). ±0,000 objektov bude v úrovni 162,20 m.n.m., čo zodpovedá cca 20 cm nad niveletou príjazdovej komunikácie.

 

Oznam!

Mestská knižnica v Holíči oznamuje širokej verejnosti, že knižnica bude
od 27. 12. 2007 do 3.1. 2008 zatvorená.

Prerušenie prevádzky materskej školy

Riaditeľstvo MŠ Lúčky 14 Holíč oznamuje, že prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk bude prerušená od 24.12.2007 do 5.1.2008 vrátane.
Od 7.1.2008 bude prevádzka MŠ otvorená na všetkých pracoviskách.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v nasledovných dňoch bez elektrickej energie niektoré ulice v meste Holíč.

Dňa   30. 11. 2007  od 09:00 hod. do 12:00 hod.
ulice: Pri kaštieli, Bratislavská č.d. 11, 14-16, 32-40, 42-44, Kopčanská 1-4.

Dňa  6. 12. 2007    od 07:30 hod. do 16:00 hod.
ulica  Hrubá Lúka č.d. 60

Pripravte sa na zvoz bioodpadu

Mesto Holíč začne v mesiaci november zvoz lístia, trávy a zvyšky rastlín, ktorý sa bude uskutočňovať niekoľkokrát do roka na vybraných uliciach. Odpad bude potrebné vyložiť včas v ranných hodinách. (Harmonogram zvozu bioodpadu je uvedený nižšie.)
Zdôrazňujeme, že pri zvoze lístia nebudú zberané orezané haluze. Zvoz haluzia je samostatná akcia, ktorá sa vykonáva dvakrát do roka a to v jarných a jesenných mesiacoch. V tomto roku boli už oba zbery vykonané – v mesiaci marec a v september.
Ďalší zvoz haluziny bude vykonaný zasa na budúci rok v marci.

Čítať ďalej...

13