Mestská knižnica v Holíči oznamuje širokej verejnosti

  • je sprístupnená aj ľuďom s poškodeným pohybovým aparátom po prípade vozíčkárom nakoľko dala do provozu výťah, hlásiť sa môžu zvončekom u hlavného vchodu do školy
  • berie kultúrne poukazy, s ktorými môžu deti a študenti sa zapísať  do knižnice: deti 50 Sk, študenti 100 Sk
  • má vo svojich fondoch k nahliadnutiu staré kroniky mesta Holíč od r. 1945 a pamätné matričné knihy – zápisy sobášov, narodených detí a pod. od r. 1959

Závery zo zastupiteľstva

Závery z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.08.2008.

Prítomných  je 10 poslancov.

Uznesenie č.111/2008
Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč.
Hlasovanie: 
za: 10       
proti: 0       
zdržal sa: 0

Čítať ďalej...

Mestská knižnica v mesiacoch júl - august

Mestská knižnica v mesiacoch júl - august bude otvorená nasledovne:
Pondelok až Piatok od 8°° do 16°°

Dotácie na podporu činnosti

Sample ImageNa ostatnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Holíči, po predchádzajúcom prerokovaní a doporučení v komisách, poslanci schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na tento rok športovým, kultúrnym a spoločenským organizáciám a záujmovým združeniam pôsobiacim v Holíči vo výške 918 tisíc korún. Slávnostný akt spojený s odovzdávaním zmlúv sa uskutočnil v priestoroch mestskej galérie na holíčskom zámku v piatok 23.mája. Otvorilo ho krátke kultúrne vystúpenie, v ktorom sa predstavili žiaci holíčskej Základnej umeleckej školy Valéria Nagyová a Jakub Kondek.

Čítať ďalej...

13