Letná tur. sezóna 2020 baner
KO PIC Harmonogram vývozu KO      RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu      InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč COVID-19COVID - 19
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 31.05.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke www.holic.sk tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Občania môžu svoje pripomienky predložiť písomne na adresu Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 31.05.2020

 Mesto Holíč oznamuje, že od pondelka 25.5.2020 sa úradné hodiny Mestského úradu aj Mestskej knižnice vracajú do štandardného režimu - ich presný rozpis nájdete tu


Otváracie hodiny MsÚ od 1.mája 2020

transparentOd 1.5.2020 do odvolania budú úradné hodiny Mestského úradu nasledovné:
- Pondelok 08.00 – 11.00 hod.
- Utorok 08.00 – 11.00 hod.
- Streda 12.30 – 16.00 hod.
- Štvrtok 08.00 – 11.00 hod.
- Piatok 08.00 – 11.00 hod.

- otvorená bude iba: matrika, evidencia obyvateľstva, sociálne oddelenie, pokladňa, miestne dane, stavebný úrad a oddelenie výstavby a ŽP,
- Ostatné oddelenia budú pre verejnosť zatvorené, občania môžu využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu,
- sobášne obrady sa nebudú vykonávať,
- zberný dvor bude otvorený podľa úradných hodín a vstup bude možný len s rúškom, šatkou, šálom alebo inou vhodnou alternatívou
- Podateľňa bude riešená:
- pre právnické osoby elektronicky,
- pre fyzické osoby schránkou pri vstupu do Mestského úradu

Poplatky v pokladnici mestského úradu je možné od 10.03.2020 až do odvolania uhrádzať len bezhotovostne !

Ing. Jana Jurkovičová
prednostka MsÚ

Posunuté termíny splatnosti jednotlivých daní

InfoMesto Holíč, finančné oddelenie oznamuje občanom mesta Holíč, že od 01.05.2020 budú distribuované rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa. Rozhodnutia budú do domácností doručované zamestnancami Mesta Holíč. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú posunuté termíny splatnosti jednotlivých daní, a to daň za psa je splatná do 31.07.2020 a daň z nehnuteľností je splatná v 2 splátkach, do 31.07.2020 a do 30.11.2020. Z bezpečnostného hľadiska chceme poprosiť o maximálne využitie bezhotovostnej platby prostredníctvom bankového prevodu, aby sa v pokladnici mesta nekumulovalo veľké množstvo ľudí. Za pochopenie ďakujeme.

Upozornenie - šport

InfoNa základe opatrenia ÚVZ SR účinného od 22.4.2020, preneseného na podmienky mesta Holíč, bude pre športovcov otvorená atletická dráha v areáli štadióna. Tiež bude otvorené workoutové ihrisko na Ulici Márie Terézie, kde môžu cvičiť max. dvaja športovci a workoutové ihrisko na štadióne, kde môžu cvičiť max. traja športovci, ktorí musia dodržiavať prijaté opatrenia:
- nosenie rúšok
- dodržiavanie odstupy 2 m
- vlastné rukavice na cvičenie
- bez prítomnosti obecenstva
Kontaktné športy, napr. futbal, basketbal, hokej sú zakázané. Šatne a hygienické zariadenia budú zatvorené

Otváracie hodiny za účelom bezkontaktných športov na štadióne v Holíči (atletická dráha, workoutové ihrisko)

Pondelok – Sobota
10.00 hod. – 18.00 hod.

Čítať ďalej...

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

FireOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a, b, c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Skalica

od 21.04.2020, 09:00 hod. – až do odvolania.

Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:

Čítať ďalej...

Oznam k parkovacím miestam v Holíči

InfoMesto Holíč, oddelenie výstavby a ŽP, upozorňuje všetkých občanov, ktorí majú prenajaté miesta na státie - parkoviská, že v priebehu mesiaca máj tohto roka bude potrebné spísať nájomné zmluvy na prenájom parkovacích miest.
Nájomné zmluvy sa budú spisovať každý pracovný deň v čase od 08.00 – 11.00 hod na oddelení výstavby a ŽP v budove Fajansy, Bernolákova č. 3, Holíč.

K spísaniu zmluvy je potrebné priniesť si so sebou fotokópiu technického preukazu vozidla, fotokópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fotokópiu lekárskeho posudku s termínom opätovného termínu posúdenia zdravotného stavu – týka sa vlastníkov preukazu ŤZP. V prípade úhrady nájomného z účtu je potrebné priniesť aj číslo účtu v tvare IBAN.

V prípade akýchkoľvek zmien – zmena vozidla, zmena adresy, zrušenie parkovacieho miesta, nahlasujte tieto zmeny buď na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na číslo telefónu 034 321 05 71 od zverejnenia tohto oznámenia.
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
 • titulka archV prvý májový štvrtok sa v areáli Holíčskeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. Vznikla teória, že by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Prieskum na overenie ďalších skutočností v súvislosti s podzemnými nálezmi vďaka finančnej podpore Mesta Holíč realizovala špeciálnymi prístrojmi dvojica odborníkov archeológov.

  Archeológovia opäť preskúmavali areál zámku
 • titulka majkaVýnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na ľudové zvyky a tradície nezabúdame. Hoci bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dychovej hudby sme aj tohto roku postavili májku.
  Takmer dvadsaťmetrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím podmájky vztýčil v prvomájový predvečer na Námestí mieru vysokozdvižný žeriav.

  Centrum Holíča krášli vyzdobená májka
 • IMG-20200427-upr.WA0001Každoročne v poslednú aprílovú nedeľu sa slávi medzinárodný deň družobných miest v súlade s uznesením Celosvetovej federácie družobných miest, ktorá bola založená v roku 1957. Tento deň symbolizuje partnerské vzťahy, solidaritu a spoluprácu. Oslavy tohto dňa prispievajú k spoznávaniu života, kultúry a dejín iných miest a národov, podporujú vytváranie ešte pevnejších priateľských vzťahov medzi nimi.
  Pri tejto príležitosti sa 24. apríla uskutočnila medzinárodná videokonferencia medi niektorými slovenskými a ruskými mestami, ktorú zorganizovala riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry (RCNK) v  Bratislave Inna Kuznecová. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia Mesta Holíč, aj predstavitelia partnerského mesta Malojaroslavec.
  Po vrelom privítaní riaditeľkou RCNK účastníci sa dozvedeli o novinkách v priemyselnom centre Moskovského kraja RF v meste Dubna. Porozprávali o vzájomnej spolupráci, zaspomínali na jej začiatky, predstavili svoje plány. Jednou z tém rozhovoru bolo aj 75. výročie oslobodenia Európy od fašizmu. Prebrali súčasnú situáciu pandémie koronavírusu v obidvoch krajinách. Vyjadrili nádej na zlepšenie situácie, pokračovanie spolupráce a budúce osobné stretnutia.

  Online videokonferencia družobných miest
13