Pokládka optických káblov k rodinným domom - oznámenie

InfoMesto Holíč oznamuje obyvateľom, že v mesiacoch júl-november 2018 budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii rozvodov verejných sietí Slovak Telekom, na všetkých uliciach v mestskej časti okolo letného štadióna-ohraničenej ulicami Kátovská-Schiffelova-Sibírska-Vysoká-Moyzesova.
Stavebné práce budú pozostávať v rozkopaní chodníkov a zelených plôch z titulu zrealizovania prípojky optických káblov do každého rodinného domu. Všetky rozkopávky budú prejednávané s majiteľmi jednotlivých domov a budú uvedené do pôvodného stavu. Pre úspešné zrealizovanie stavebných prác Vás Mesto Holíč i v mene dodávateľskej spoločnosti zdvorilo žiada o trpezlivosť a pochopenie obmedzenia prechádzania peších po jednotlivých chodníkoch v lokalite a strpenie prác v zeleni pred domami. Práce budú realizované v dňoch Pondelok-Sobota /vrátane/ od 7,00 do 18,00 hod. Za porozumenie vopred ďakujeme. Prípadné otázky adresujte na Oddelenie výstavby a ŽP, úsek dopravy /p. Skalová, tel. 0343210571/.

Čítať ďalej...

VK - riaditeľ Centra voľného času

transparentMESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Kollárova 21, 908 51 Holíč

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Čítať ďalej...

Časť mestskej kanalizácie prešla očistou

titulka kanalizáciaV uplynulých týždňoch sa v Holíči uskutočnilo čistenie časti verejnej kanalizácie. Na základe predošlých udalostí, kedy prívalové dažde naniesli veľké množstvo nečistôt do potrubí a šácht, bolo na podnet Mesta vykonané prečistenie hlavného kanalizačného zberača na úseku pri radovej zástavbe rodinných domov na Ulici Márie Terézie. Očista bola zrealizovaná špeciálnym strojným zariadením, ktoré zbavilo potrubie od nánosov piesku, blata a ďalšieho odpadu, a to aj takého, ktorý sem nepatrí, najmä tukových odpadov z domácností.
Podľa technika BVS Pavla Holiča sú problémové predovšetkým odpady z toaliet. Občanom pripomíname, že do toaletných zariadení nepatria vlhčené či papierové obrúsky, hygienické vložky ani detské plienky. Nedokážu sa rozpustiť ako toaletný papier po absorbovaní vodou ale naopak, majú tendenciu ukladať sa v záhyboch či spojoch potrubia a vytvárať tak vysoko odolnú masu. Následkom toho sa zníži prietok, potrubie sa zanesie a spolu s ďalšími predmetmi, ktoré aj vďaka nedisciplinovaným občanom častokrát končia v kanalizácii, postupne spôsobí upchatie potrubia.
V súvislosti s údržbou kanalizácie Mesto Holíč požiadalo spoločnosť BVS ako vlastníka sietí aj o preverenie technického stavu vodovodu a kanalizácie na ulici Schiffelova v celej dĺžke. Monitoring aktuálneho stavu uskutočnila BVS aj v kanalizačnom zberači na Športovej ulici, v časti od ulice Sibírska po ulicu Pri štadióne. Podobne ako na ulici Márie Terézie aj v tejto lokalite bola vykonaná mimoriadna deratizácia.

Poslanci schválili odkúpenie Veterného mlyna

titulka Veterny mlyn21. júna sa zišlo mestské zastupiteľstvo na ďalšom rokovaní. V jeho úvode primátor poblahoprial Rastislavovi Caletkovi, ktorý sa po predčasne zosnulom Stanislavovi Chovancovi stal ako prvý náhradník poslancom Trnavského samosprávneho kraja za volebný obvod Skalica.
Hlavným bodom rokovania bol prevod objektu Veterného mlyna. Zastupiteľstvo schválilo odkúpenie tohto objektu a priľahlého pozemku od Poľovníckeho združenia Holíč do vlastníctva Mesta Holíč v kúpnej cene 50 tisíc eur.
Poslanci jednomyseľne schválili aj IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018. V rámci tejto zmeny sa okrem iného dopĺňa do kapitálových výdavkov niekoľko investičných akcií. Ide o už spomínané odkúpenie Veterného mlyna, ďalšie výdavky pôjdu napríklad na spolufinancovanie dotácie na výstavbu detského ihriska, na rekonštrukciu chodníka pred mestským úradom či na vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie týkajúce sa systému zavlažovania zámockých parkov a záhrad.

Čítať ďalej...

Kultúrny manažér

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na oddelenie kultúry a športu MsÚ v Holíči
Kultúrny manažér
Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

Ďalšie požiadavky:
◘ práca v oblasti kultúry vítaná,
◘ komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, kreativita,
◘ občianska bezúhonnosť,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ vodičský preukaz skupiny B je vítaný,
◘ vhodné aj pre absolventov škôl,
◘ ponúkaná mzda: podľa Zákona § 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítať ďalej...

13