slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

BVS oznamuje

BVS logoBVS, a. s., oznamuje obyvateľom a prevádzkam v meste HOLÍČ: Pri kaštieli č.d.-vchod 16 – 26, Pri kaštieli kotolňa-VS č.d. 1454
bude dňa: 6.2.2018 v čase od: 8,00 hod. do: 15,00 hod.
dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
z dôvodu opravy uzlov vodovodu. Dovoľujeme si požiadať odberateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečované. Práce na oprave sa budeme snažiť zrealizovať v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme. Upozorňujeme, že bude odstavená i teplá voda po dobu opravy.

Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333 Ing. Michal Dušanič
vedúci divízie distribúcie vody

Mesto Holíč hľadá účtovníčku

InfoMesto Holíč

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na Finančné oddelenie MsÚ v Holíči
Účtovníčka
Požadované kvalifikačné predpoklady:

Čítať ďalej...

Oznámenie MZZO pre FO a PO podnikajúce v meste Holíč

InfoV zmysle VZN č. 104 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, týmto upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na povinnosť do 15.2. príslušného roka oznámiť množstvo a typ paliva spotrebovaného za predchádzajúci kalendárny rok.
Údaje je potrebné vyplniť na formulári , ktorý je súčasťou spomínaného VZN-ka.
Výška poplatku sa vyrubuje nasledovne:

Čítať ďalej...

Pozvánka na MsZ 22.12.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 22.12.2017 t. j. v piatok o 10,30 hod.
v obradnej siemi MsÚ Holíč, Bratislavská ul.(vo dvore).

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie rozhodnutí vydaných ÚVO
3. Návrh na XIII. zmenu rozpočtu r. 2017
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k XIII. zmene rozpočtu r. 2017
5. Diskusia
6. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia
13