Mesto Holíč úspešné s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky“

transparentKoncom mesiaca apríl 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky". Žiadosť bola v apríli 2018 mestu schválená a celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1 102 156,77 EUR. Cieľom uvedeného projektu je najmä zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" a „Podporných aktivít projektu", ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR. Hlavným zámerom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Lúčky.

Čítať ďalej...

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V HOLÍČI

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko-transfúziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica týmto oznamujú všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa

uskutoční dňa : 14. januára 2019 t.j. v pondelok v Transfúznej stanici v Skalici.
Odchod autobusu : 7.30 hod.
Miesto odchodu : Zdravotné stredisko v Holíči, Domov dôchodcov v Holíči.

Tešíme sa na Vašu účasť, za ktorú Vám vopred ďakujeme a radi privítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

Komisie pre volebné obdobie 2018 – 2022

transparentMestské zastupiteľstvo v Holíči na Ustanovujúcom zasadaní dňa 7. decembra 2018 zriadilo pre volebné obdobie 2018 – 2022 tieto komisie MsZ:

Komisia finančná a podnikateľskej činnosti,
Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia,
Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ,
Komisia školstva, kultúry a športu,
Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová,
Komisia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

V komisiách mestského zastupiteľstva môžu v novom volebnom období okrem poslancov MsZ pracovať i ďalšie osoby s trvalým pobytom v meste Holíč.

VYZÝVAME

politické strany, politické hnutia, občianske združenia, spoločenské a záujmové organizácie a občanov mesta Holíč, aby

Čítať ďalej...

Betlehemnské svetlo 2018

betlehemske-svetlo-logoRozvoz "Betlehemského svetla" na trati Kúty - Skalica dňa 22. decembra 2018, t.j. v sobotu podľa platného cestovného poriadku ŽSSK.

Betlehemnské Svetlo 2018

Príslušník mestskej polície

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície

Príslušník mestskej polície

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ stredoškolské vzdelanie s maturitou

Požadovaná kvalifikácia:
◘ vek 21 rokov a viac,
◘ občianska bezúhonnosť,
◘ vodičský preukaz skupiny B,
◘ zbrojný preukaz skupiny „B", resp. „C" vítaný,
◘ dobrý zdravotný stav, telesná a duševná spôsobilosť,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ dobré komunikačné schopnosti, flexibilita,
◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.
◘ ponúkaná mzda: podľa Zákona § 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítať ďalej...

13