Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2019 spolu s aktuálnymi potvrdeniami poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2019. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.

V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019" bude prístupne od apríla 2019 na linku https://www.holic.sk/index.php/dokumenty-k-stiahnutiu/formulare-a-tlaciva/oddelenie-financne-tlaciva/viewcategory/4-oddelenie-financne

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si menia adresu trvalého pobytu na ,,Holíč", že takáto zmena adresy neznamená zrušenie povinnosti hradiť miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok sa v zmysle zákona o miestnych daniach vyrubuje každej fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.

Európsky strom roka

hlasujme za lipuProsíme o pomoc pri hlasovaní a medializácii ankety Európsky strom roka 2019 kde Slovensko zastupuje lipa pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Hlasovať môžte na: https://www.treeoftheyear.org/home

Čítať ďalej...

!!!!!Holíčania poďme súťažiť!!!!!

Zihadielko HolicMesto Holíč sa v tohtoročnom hlasovaní o detské ihriská od spoločnosti Lidl prepadlo vo svojej kategórii na zatiaľ priebežné tretie miesto. Aby sme ihrisko vybojovali je potrebné sa umiestniť na prvých dvoch miestach na konci trvania súťaže t.j. do 28. februára. K tomuto však potrebuje aktívnu účasť všetkých občanov mesta resp. občanov okolitých obcí.
Preto sme sa rozhodli, pre Vás pripraviť motivačnú („dopingovú") súťaž, aby sme tento náš spoločný cieľ naplnili.

Súťaž bude trvať od 1. februára do 28. februára 2019 a zapojiť sa do nej môžu nielen Holíčania, ale aj obyvatelia okolitých (iných) miest a obcí, ktorí budú v tomto období aktívne hlasovať za mesto Holíč.

Čítať ďalej...

Mestské zastupiteľstvo - 5.2.2019

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.02.2019 (utorok) o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

Čítať ďalej...

Tvoríme kraj

InfoMáte nápad, ktorý by ste chceli zrealizovať v trnavskom kraji? Ste kolektív nadšencov, ktorí potrebujú pomoc s uskutočnením dobrých nápadov?

Práve teraz je tá chvíľa, kedy spolu tvoríme kraj.

Aj vy máte príležitosť zmeniť kraj či skrášliť komunitu v ktorej žijete. Zapojte sa do projektu Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy (www.tvorimekraj.sk). Pre všetkých je to jedinečná príležitosť spolurozhodovať o prostriedkoch Trnavského samosprávneho kraja.

Svoj zámer môžete predložiť do 22.3.2019 prostredníctvom elektronického formulára na stránke tvorimekraj.egrant.sk.

Najbližšie stretnutia, kde sa dozviete ako uspieť, sa uskutočnia vždy o 17:00 hod. v týchto mestách a obciach:

Čítať ďalej...

13