Pavel Proksa jubiluje

 3.novembra sa dožil pekného životného jubilea, 86 rokov, Pavel Proksa, bývalý farár evanjelickej a.v. cirkvi, od roku 1955 pôsobiaci v Holíči. Jubilantovi, čestnému občanovi mesta Holíč prišli pri tejto príležitosti zablahoželať zástupca primátora Vladimír Petrovič a pracovníčka odboru kultúry, športu a sociálnych vecí Helena Huláková. Spolu s kyticou kvetov a gratulačným listom primátora Vladimíra Horáka odovzdali oslávencovi aj úprimné slová vďaky za doterajšiu a stále aktívnu prácu v prospech nášho mesta a popriali mu veľa zdravia, radosti a spokojnosti a veľa tvorivých síl a duševnej energie.
K rovnakému jubileu prajeme všetko najlepšie aj ďalšiemu oslávencovi, stále činnému kaplánovi rímsko-katolíckej cirkvi Vendelínovi Sabovi. Srdečne blahoželáme !
13