SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Oznámenie o uzamknutí všetkých kontajnerov na PAPIER, PLASTY, SKLO

titulka uzavretie nadobMesto Holíč v najbližšom období pristúpi k uzamknutiu všetkých kontajnerov na triedený komunálny odpad. V kontajneroch určených len na triedený odpad nachádzame vyhodené celé vrece odpadkov zmesového komunálneho odpadu, textil, rôzne konáre, lístie, stavebný odpad a podobne. A práve toto je hlavným dôvodom ich plošného uzamknutia. V častiach mesta, kde tieto problémy boli obzvlášť vypuklé, boli už kontajnery uzamknuté, no musíme pristúpiť k uzatvoreniu aj tých ostatných.
Zároveň informujeme verejnosť, že za vývoz nádoby, v ktorej sa nachádza len to čo do nej patrí NEPLATÍME VÔBEC, ale za znečistený odpad, ktorý sa stal vlastne zmesovým komunálnym PLATÍME VŠETCI /resp. Mesto Holíč prostredníctvom vyberania poplatkov za vývoz KO/. Stále častejšie znečisťovanie separovaného odpadu bolo jedným z dôvodov zavedenia vrecového systému zberu papiera, plastov a kovov v rodinných domoch. Uzatvorenie kontajnerov na sídliskách nebude urobený bez varovania, nakoľko sme v médiách viackrát upozorňovali na tento nešvár, ktorý bude v krajnom prípade riešený uzamknutím nádob.
Občanov sme v článkoch usmerňovali a nabádali, nech svoj odpad správne vložia a vyhodia tam, kam ostatní poriadkumilovní občania. Je to smutné a pre nás nepochopiteľné, ale napriek neustálej osvete musíme konštatovať, že je medzi nami stále viacej práve tých neporiadnych spoluobčanov. Ba čo viac, rozmáhajú sa čierne skládky s elektroodpadom a rôznym iným odpadom, napriek možnosti jeho bezplatného uloženia na Zbernom dvore odpadov, na ul. Svätojánska. A to už sú zase ďalšie náklady na zber a odvoz, ktorý Mesto musí zaplatiť........

Mesto Holíč, Oddelenie výstavby a ŽP, úsek OH

 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
 • titulka jds13. januára sa v holíčskom Klube seniorov konalo jedno z pravidelných zasadaní okresného predsedníctva JDS.
  Okrem primátora prijali pozvanie aj seniorskí športovci, ktorí reprezentovali okres Skalica na minuloročných celoslovenských športových hrách i Župnej olympiáde. Ďakovný list, ktorý udelila OO JDS pätnástim úspešným jednotlivcom, si z rúk okresného predsedu prevzali aj traja holíčski seniori, Rudolf Roučka, Jozef Madák a Dominik Vépy.

  Ocenenia seniorským športovcom
 • titulka novyrokV prvý januárový podvečer sa v areáli Holíčskeho zámku zišli účastníci mestských novoročných osláv.
  Organizátori vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začal oficiálny program. Deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach. Neskôr medzi ne zavítal pirát Jack Sparrow, s ktorým si mohli tí najmenší užiť chvíle pri spoločnom šantení.
  V ponuke bolo i občerstvenie, novoročná kapustnica a ako novinka varená šošovica. Výťažok z dobrovoľného príspevku venuje samospráva na pomoc rodinám z výbuchom zničenej bytovky v Prešove.
  Krátko pred pol ôsmou prišiel odovzdať Holíčanom pozdravy a novoročné priania primátor i jeho zástupkyňa. Po prípitku a doznení slovenskej štátnej hymny si mohli návštevníci vychutnať slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Oslávili sme príchod nového roka
 • titulka decemV týchto dňoch slávia významné životné jubileá aj dvaja naši holíčski spoluobčania. Pán Oto Kroupa sa dožíva 96. narodenín a pani Anna Englerová sa stala čerstvou deväťdesiatničkou. V predvečer Štedrého dňa prišiel oslávencom poblahopriať a odovzdať kyticu kvetov primátor Zdenko Čambal. S gratuláciou a malým darčekom sa pripojila Mária Votrubová z Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva.
  Obidvom jubilantom zaželajme, aby sa naďalej tešili z každodenného života na zaslúženom odpočinku, v zdraví a radosti v kruhu najbližších.

  Blahopriania decembrovým jubilantom
13