Dotácia z Environmentálneho fondu – verejná budova na Kollárovej ulici

InfoV mesiaci apríl 2019 mesto Holíč podalo žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
na projekt s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A". Uvedená žiadosť bola predložená v rámci výzvy zameranej na Činnosť L5, ktorú zverejnil Environmentálny fond na svojom webe. Hlavným cieľom projektu bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy na Kollárovej ulici, konkrétne pavilónu A, v ktorom sa konajú voľno-časové aktivity. Na základe Rozhodnutia ministra Ministerstva životného prostredia SR bol uvedený projekt schválený vo výške 102 000 €, pričom mesto sa podieľalo na spolufinancovaní vo výške 19 000.- €. Po procese verejného obstarávania bola úspešná firma PMGSTAV SK, s.r.o., ktorá koncom mesiaca november dokončí v pavilóne A na verejnej budove nachádzajúcej sa na Kollárovej ulici výmenu všetkých okenných výplní /68 ks/ na prízemí a prvom poschodí a všetkých vstupných dverí /6 ks/ na prízemí daného objektu. Realizáciou uvedeného projektu mesto Holíč prispelo k zníženiu požiadaviek na množstvo tepla potrebného na vykurovanie a zlepšia sa i tepelno-technické vlastnosti objektu.

Mgr. Nikol Lazíciusoválogo-head                 transparent
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
13