II. etapa výsadby zelene v meste Holíč ukončená

titulka zelenV rámci výzvy zverejnenej Environmentálnym fondom, podalo koncom októbra 2018 mesto Holíč žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 na projekt s názvom: „Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia – II. etapa". Hlavným cieľom projektu bola výsadba stromov v meste Holíč, konkrétne na uliciach Bratislavská, Sasinkova, Moyzesova, SNP, Hodonínska a Kátovská. Projekt bol v apríli 2019 schválený s výškou dotácie 17 000 eur, pričom mesto sa podieľalo na spolufinancovaní projektu 5 %. Po procese verejného obstarávania bola úspešná firma A-Z záhrady.sk s.r.o., ktorá koncom mesiaca október dokončila predmetnú výsadbu 139 ks stromov/drevín rôznych druhov: Čerešňa pílkatá, Javor poľný, Lipa malolistá, Čerešňa vtáčia, Javor mliečny Javor mliečny Globózny, Platan Javorolistý, Čerešňa vtáčia Plena, Lipa veľkolistá, Cypruštek lawsonov Yvonne, Ibištek sýrsky, Krušpán vždyzelený, Orgován obyčajný. Súčasťou výsadby stromov (výkop jám, zálievka, úprava terénu) bolo aj dodanie substrátu, kolíkov a mulčovacej kôry. Predmetnou výsadbou mesto Holíč prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia (zníženie hlučnosti, prašnosti) v meste a taktiež k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta Holíč.

logo-head                            transparent

 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
13