Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Oznam - plastové vrecia

InfoMesto Holíč oznamuje občanom bývajúcich v IBV že v termíne od 21.06.-30.06.2019 im budú do rodinných domov doručené plastové vrecia na separovaný zber v počte 12 ks. V prípade, že občanom vrecia na separovaný zber nebudú odovzdané, bude možné si ich vyzdvihnúť na MsÚ Holíč , na Bernolákovej ulici č. 3 - budova Fajansy, na oddelení Výstavby a ŽP u Ing. Strakovej. ( tel. 0343210572)
13