Zmena zberu TKO

Odpad thumbOznamujeme občanom bývajúcich v rodinných domoch, že od 1.7.2019 sa mení systém zberu triedeného odpadu. Bližšie informácie nájdete tu.
13