Uzavretie štátnej cesty I/2 v prieťahu cez obec Kopčany

Kopcany motoOznamujeme verejnosti, že v sobotu a nedeľu 1.-2.6. 2019
v čase od 8,00 do 19,00 hod.
bude uzatvorená štátna cesta I/2 v prieťahu cez obec
Kopčany z dôvodu konania pretekov Kopčiansky rýchlostný motookruh.

Obchádzková trasa v dĺžke 16,5 km je smerovaná na Gbely a Petrovu Ves.

Ďalšie info na: www.kopcany.sk, www.kopcany.com
13