Koniareň Holíčskeho zámku prešla rekonštrukciou

titulka odovzdavaniekoniarneV uplynulých dňoch bola dokončená I. etapa rekonštrukcie objektu Koniarne v areáli Holíčskeho zámku. Oficiálne odovzdávanie tejto časti našej národnej kultúrnej pamiatky sa uskutočnilo 29. marca. Spolu s primátorom prestrihli symbolickú pásku generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová a ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
Rekonštrukcia Koniarne bola financovaná prostredníctvom rozpočtu ministerstva kultúry, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.
Ministerstvo prispelo dotáciou v objeme 588 860 eur, Mesto Holíč v rámci spolufinancovania investovalo z vlastných zdrojov 50 456 eur.
13