V Holíči pribudne nové ihrisko podporené Úradom vlády SR

titulka ihriskoV mesiaci február 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 na projekt: „Detská zóna hier v meste Holíč", ktorého cieľom je výstavba detského ihriska v areáli štadióna TJ Iskra. Následne sme boli informovaný, že nám bola pridelená dotácia vo výške 8 500 €, pričom mesto Holíč sa na uvedenom projekte bude podieľať sumou 3 135 €. Po procese verejného obstarávania bola vybratá úspešná firma M.Cup Production s.r.o., Svätý Jur, ktorá vybuduje detské ihrisko pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Jedná sa o kombinovanú oceľovú zostavu, ktorá bude obsahovať rôzne edukačné a herné prvky. Po vybudovaní tohto ihriska sa vytvorí priestor pre zmysluplné trávenie voľno časových aktivít detí. Detské ihrisko bude verejne prístupné všetkým deťom mesta a aj širokému okoliu. Nové detské ihrisko do mesta prinesie radosť a šťastný džavot detí.


Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018"
odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

urad vlady sr transparent
13