!!!!!Holíčania poďme súťažiť!!!!!

Zihadielko HolicMesto Holíč sa v tohtoročnom hlasovaní o detské ihriská od spoločnosti Lidl prepadlo vo svojej kategórii na zatiaľ priebežné tretie miesto. Aby sme ihrisko vybojovali je potrebné sa umiestniť na prvých dvoch miestach na konci trvania súťaže t.j. do 28. februára. K tomuto však potrebuje aktívnu účasť všetkých občanov mesta resp. občanov okolitých obcí.
Preto sme sa rozhodli, pre Vás pripraviť motivačnú („dopingovú") súťaž, aby sme tento náš spoločný cieľ naplnili.

Súťaž bude trvať od 1. februára do 28. februára 2019 a zapojiť sa do nej môžu nielen Holíčania, ale aj obyvatelia okolitých (iných) miest a obcí, ktorí budú v tomto období aktívne hlasovať za mesto Holíč.

Podmienkou zaradenia do žrebovania je hlasovať za mesto Holíč a hrať bonusovú hru na https://zihadielko.lidl.sk/ každý deň tak, aby súťažiaci hlasoval v súťaži minimálne 45-krát s tým, že pre mesto za každý z týchto dní hlasovania získa dva hlasy – jeden klasickým hlasovaním a druhý po odohraní bonusovej hry. Po ukončení súťaže stačí pridať screenshot fotografiu obrazovky) so štatistikou vášho hlasovania do komentára k súťažnému príspevku na facebookovej stránke mesta Holíč (https://www.facebook.com/holic.sk), ktorý bude uverejnený 01.03.2019.


Súťažiť sa bude o 10 vstupeniek na Rotenstein a 30 vstupeniek na Tereziánske slávnosti.

Veríme, že to motivuje aj vás a pomôžete nám na ceste ku krásnemu novému detskému ihrisku! Hlasujte za naše mesto každý deň a zapojte sa do našej súťaže.

Pravidlá súťaže:

1. Hlasujte za mesto Holíč v súťaži o detské ihrisko Žihadielko na https://zihadielko.lidl.sk/ minimálne 45-krát tak, aby Vám za každý deň započítalo do hlasovania dva hlasy (t. j. jeden po kliknutí na HLASUJ a druhý po odohratí bonusovej hry, za ktorú sa vždy pripočíta bonusový hlas).
2. V posledný deň hlasovania, t. j. 28. februára 2019 kliknite na svoje meno a spravte screenshot (fotografiu obrazovky) so štatistikou vášho hlasovania (na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ po prihlásení kliknete na svoje meno v pravom hornom rohu). Obrázok najneskôr do 3. marca 2019 pripojte k súťažnému príspevku na facebookovej stránke mesta Holíč (https://www.facebook.com/holic.sk) , ktorý bude uverejnený 01.03.2019.
3. Do losovania budú zaradení súťažiaci, ktorí hlasovali minimálne 45-krát výhradne za mesto Holíč, pričom každý deň, kedy hlasovali, získali pre mesto dva hlasy (po hlasovaní, aj po odohratí bonusovej hry).
4. Súťaže sa môžu zúčastniť nielen Holíčania, ale aj obyvatelia iných miest a obcí.
5. V prípade, že sa výhercom stane osoba mladšia než 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
6. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Výhercovia budú kontaktovaní po žrebovaní správou na Facebooku, za účelom dohodnutia spôsobu a termínu odovzdania cien.
13