Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 14. januára 2019 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 15. apríla 2019, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:

Petr Kapánek, Boris Mišičák, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Eva Nečasová, Peter Gregor, Ladislav Okenica, Dušan Frndalovics Ing., Ján Staňka, Jana Ružičková, Juraj Kříž, Tomáš Klein, Michaela Dvorská, Jana Masaryková Ing., Silvester Štepánik, Veronika Podrazilová, Ladislav Kondek Mgr., Alojz Kujan, Romana Semrová, Barbora Kollárová, Barbora Krivušová, Maroš Péči, Jaroslav Mašek, Dominika Poláčková, David Král, Jozef Hurban Mgr., Blanka Pekařová, Aleš Vymyslický, Dana Nováková, Gabriel Nádaský, Ľubomír Chrenka, Martin Ferenčík, Nina Kvaltínová, Michal Kadlec, Marián Poláček, Emil Potančok st.
13