Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Voľby do samosprávy obcí - 10.11.2018 - VÝSLEDKY Holíč

transparent
Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Holíč konaných dňa 10.11.2018


pdf Výsledky - Holíč 2018
13