Cena Slovenskej republiky za krajinu aj pre Holíč

titulka ocenenieMinisterstvo životného prostredia SR spolu s národným koordinátorom Slovenskou agentúrou životného prostredia, vyhlásilo v marci tohto roku 5. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018. Do projektu sa mohli zapojiť miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv, cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu, mimovládne organizácie. Cieľom „Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018" bolo oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov. Mesto Holíč bolo nominované s projektom „Sprievodca Bylinkovou záhradou", ktorý bol podporený z OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007-2013. Po úspešnej prezentácii v Hriňovej, kde bol projekt predstavený v 20 minútovej prezentácii odbornej komisii nasledovalo obdobie čakania na vyhodnotenie. Dočkali sme sa 16.10.2018, kedy v historickej radnici v Banskej Bystrici boli slávnostne vyhlásené výsledky. Veľkým potešením bolo odovzdanie osobitného uznania odbornej komisie mestu Holíč v rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 za významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny. Cenu si osobne prevzal primátor Zdenko Čambal.
13