Zbierajme ho všetci spolu

olejePrešiel už nejaký rok - dva od kedy Mesto Holíč začalo aj so zberom starého prepáleného kuchynského oleja a mnohí z Vás ho už aj zbierajú. 
Preto len zopár viet k významu tohto zberu na pripomenutie, ako aj to, že Mesto Holíč, každému záujemcovi poskytne zdarma praktický uzatvárateľný lievik.
Lieviky si môžu občania vyzdvihnúť na oddelení výstavby a ŽP.

Postup zberu u Vás doma bude za použitia lievikov jednoduchý:

- lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu, alebo na starú fľašu z oleja. Fľašky môžu byť vo všetkých objemoch. Nepoužívajte fľašu od OCTU !

- opotrebovaný kuchynský olej alebo tuk nalejte do PET fľaše,
- naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte, aby sa obsah nevylial do zbernej nádoby a odovzdajte pracovníkovi na zbernom dvore a na Čerpacích staniciach Slovnaft v Holíči.

Odovzdanie je BEZPLATNÉ.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov: slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostávajú v domácnosti po vysmážaní BEZ zvyškov jedál a štiav. Prepálená strúhanka nie je vadou v oleji.

Použitý kuchynský olej nie je určený pre ďalšiu ľudskú spotrebu, ale dá sa efektívne recyklovať a následne vyrobiť z neho rôzne produkty, napr. parafín a ekopalivo (bionaftu). Energia vyrobená z bionafty je omnoho šetrnejšia pre naše životné prostredie.

Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:
1. Zanáša a upcháva kanalizačné potrubie – (prečistenie kanalizácie stojí nemalé peniaze), nakoľko olej vytvára mastný film na vnútornej ploche kanalizačného potrubia, na ktorý sa zachytávajú nečistoty a celá kanalizácia sa môže upchať.
2. Znečisťuje životné prostredie a ľudský organizmus
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa znečisťuje pôda a následne podzemná voda. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje žalúdočné problémy. Pri výrobe domácich špecialít z ošípaných sa škodlivé látky z požitých prepálených tukov dostávajú späť do nášho organizmu. Vylievaním použitého kuchynského oleja, či masti do kompostu LEN živíte potkanov.

Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba aj budúce genarácie!
Jeden liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody, naopak z jedného litra použitého kuchynského oleja sa dá vyrobiť 1 liter bionafty.
Oddelenie výstavby a ŽP
13