Poďakovanie MSSČK

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 10. septembra 2018 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 14. januára 2019, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Martin Trávniček, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Dávid Šrom, Eva Nečasová, Peter Gregor, Tomáš Gregor, Ivan Sebeš, Ladislav Okenica, Pavol Straka, Emil Potančok st., Tomáš Šara, Dušan Frndalovics Ing., Marián Pavelka st., Ján Staňka, Jana Ružičková, Martin Karas, Juraj Kříž, Tomáš Klein, Michaela Dvorská, Masaryková Jana Ing., Bimka Richard, Bimka David, Vojtek Matúš Ing., Trávničková Eva, Štepánik Silvester, Čermák Peter, Langer Ľubomír
13